Bogdan Smoliński
Zakład Usług Elektrycznych
Więcej

0 firmie

Firma moja istnieje od 1991 roku i niezmiennie zajmuje się budową i eksploatacją nowych i istniejących instalacji elektrycznych w różnego rodzaju budynkach oraz obiektach elektroenergetycznych.

Posiadamy niezbędne uprawnienia i bogate doświadczenie w prowadzeniu tego typu działalności, a w specjalnych przypadkach korzystamy ze sprawdzonych podwykonawców.

Długoletnią praktykę przy eksploatacji stacji 15/04 kV i linii 15 i 0,4kV zdobyłem jako pracownik Zakładu Energetycznego.

Posiadam świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją i pomiarami elektrycznymi urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru "D" i na stanowisku eksploatacji "E" do 1 i pow. 1 kV, wymagane przy eksploatacji, dozorze i ocenie stanu technicznego urządzeń.

Posiadam odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w opracowywaniu Instrukcji ruchu i eksploatacji oraz Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych, wymaganych przepisami polskiego prawa. Jestem autorem kilkunastu takich opracowań.

Usługi

Zakład mój świadczy usługi związane z dozorem i eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych w pełnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

Opracowanie Instrukcji ruchu i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych (abonenckich stacji transformatorowych SN/nN, agregatów prądotwórczych, automatyki SZR itp.) zgodnie zobowiązującymi przepisami i normami

Opracowanie Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych

Dozór i eksploatacja abonenckich kablowych i napowietrznych linii energetycznych, stacji rozdzielczych i transformatorów SN/nn oraz instalacji odbiorczych

Ocena stanu technicznego sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych (w myśl art. 62 Prawa Budowlanego)

Prace kontrolno-pomiarowe (pomiary eksploatacyjne i ochronne) urządzeń i instalacji elektrycznych i odgromowych w pełnym zakresie

Obligatoryjne, okresowe przeglądy i pomiary instalacji i urządzeń elektrycznych

Pomiary, rejestracja i analiza parametrów dostarczanej przez OSD energii elektrycznej oraz analiza pobieranej mocy i energii elektrycznej, pomoc w doborze najkorzystniejszej taryfy na dostawę energii elektrycznej

Prace eksploatacyjne przy zespołach prądotwórczych o mocy powyżej 50 kVA

Konserwacje i naprawy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych

Rekomendacje

Wizytówką firmy są wieloletni klienci zadowoleni z dotychczasowej współpracy.

Na przestrzeni 20 lat działalności, zdobywając uznanie kontrahentów, firma podjęła współpracę między z:

  • Marketem Budowlanym OBI w Olsztynie (Superhobby Dom i Ogród Sp. z o.o. w Warszawie)
  • Przedsiębiorstwem Turystycznym "Mazur Tourist" Sp. z o.o. w Olsztynie
  • Centrum Handlowym "Alfa" w Olsztynie (PK 12 sp. z o.o. w Warszawie)
  • Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym "Promet-Stal" Sp. z o.o. w Olsztynie
  • Firmą Usługową "PRONAD", projektowanie, nadzór, wykonawstwo, w Olsztynie
  • "Nowa Forma" Agencją Projektowo-Marketingową w Olsztynie
  • Energrtik Polska Sp. z o. o. w Olsztynie

Kontakt


Zakład Usług Elektrycznych Bogdan Smoliński
10-175 Olsztyn, ul. Bałtycka 58

tel./fax 89 523 84 99
kom. 501 235 146